Tipsa oss om tidningar

Vill du erbjuda våra besökare ett attraktivt erbjudande för en svensk tidning och tidningskampanj? Hör av dig till oss så kan du synas här! Det kostar dig inget och är helt gratis. Kontakta oss för mer information om hur ni ska gå till väga.
support[at]tidningarsverige.net

Magasinet Neo

Magasinet Neo

Neo är ett liberalt kvalitetsmagasin om politik, samhälle och framtid. Vi riktar oss till engagerade människor som vill ha ny kunskap och bättre argument, bli bekräftade och utmanade. Människor som är intresserade av vad som händer i omvärlden och vill vara med och förändra framtiden. Och som söker ett alternativ till mediernas gängse verklighetsbeskrivningar och perspektiv.Vi har liberala grundvärderingar och slår vakt om den enskilda människans delaktighet och egna ansvar, mänskliga fri- och rättigheter, pluralism, det civila samhället, företagande och bildning. Vi gillar fria marknader och fria människor. Vi tror på människans förnuft och skaparglädje.Vår ambition är att presentera det bästa av det viktigaste. Neo översätter och publicerar därför artiklar från omvärlden för att introducera nya idéer och röster för en svensk publik. Vi arbetar i en anglosaxisk journalistisk tradition, i vilken man skiljer på news och views.Neo kommer ut med sex pappersutgåvor per år. På webben publicerar vi kontinuerligt artiklar, kommentarer och blogginlägg för att komplettera den tryckta tidskriften. Därutöver arrangerar vi olika evenemang: seminarier, debatter, valvakor, mingel och föreläsningar

Språk: Svenska
 
Prenumerera på tidningen Magasinet Neo
 
 


Gillar du tidningen Magasinet Neo gillar du kanske även:

Aktuellt i Politiken prenumeration
Aktuellt i Polit..
Politiken.se prenumeration
Politiken.se
ETC.nu prenumeration
ETC.nu
Flamman prenumeration
Flamman